Oficiální stránky obce KROKOČÍN

 

CzechPoint

 Kontakt

Obecní úřad Krokočín
Krokočín 18
67571 Náměšť nad Oslavou

Tel/fax: 568 646 511

ou.krokocin@seznam.cz

CzechPoint

O výpisy můžete zažádat v kanceláři Obecního úřadu Krokočín.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zkráceně tedy Czech POINT má občanům pomoci ke snadnější komunikaci se státem. Na počátku tohoto projektu je tak občanům umožněno získávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Ověřením se v tomto případě rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Tyto výstupy ze zákona provádí mimo jiné všechny obecní a městské úřady, které disponují agendou matriky a také další obecní úřady, které se do systému přihlásily. Od září 2009 se OÚ Krokočín zapojil do projektu Czech POINT a vydává ověřené výpisy1):

 1. Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
  Žadatel pokud žádá o výpis z Katastru nemovitostí podle čísla listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u činžovních domu nebo garáží. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě, nebo konkrétní číslo garáže. Pracovníci obsluhující terminál Czech POINTU nemají takové podmínky, aby mohli žadateli vyhledávat podrobné informace týkající se jeho pozemku, staveb či nemovitosti a ani to není myšlenkou tohoto projektu, S takovou žádostí o podrobné zjišťování se pak musí žadatel obrátit přímo na katastrální úřad. Vydání výpisu z katastru nemovitostí je zpoplatněno částkou 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,-Kč za každou další i započatou stránku. Tento poplatek je hrazen v hotovosti.  Více informací zde.
   
 2. Rejstřík trestů.
  Výpis z rejstříku trestů se vydává žadateli na počkání, na základě jeho žádosti. Žadatel předloží platný doklad totožnosti a podmínkou také je, že mu musí být přiděleno rodné číslo. Za vydání výpisu zaplatí žadatel správní poplatek 50,-Kč a to v hotovosti po podání žádostí. Více informací zde.
   
 3. Obchodní rejstřík
  Více informací zde.
   
 4. Živnostenský rejstřík
  Výpisy lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je první strana výpisu zpoplatněna částkou 100,-Kč a každá další i započatá strana částkou 50,-Kč.
 5. Více informací zde.
   
 6. Přijetí podání dle živnostenského zákona
  Více informací zde. 
   
 7. Výpis z bodového hodnocení řidiče
  Více informací zde.  
   
 8. Vdání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Více informací zde.  
   
 9. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  Více informací zde.
   
 10. Výpis z insolvenčního rejstříku
  Více informací zde.  
   
 11. Autorizovaná konverze
  Více informací zde.  
   
 12. Datové schránky
  Více informací zde.
    
 13. Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
  Více informací zde.
    
Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 

 

1) Vydávání výše uvedených výpisů se v současné době zprovozňuje, takže některé služby nemusí být plně funkční.