znak obce Krokočín Oficiální stránky obce

Obec Krokočín

Finance obce Krokočín
Svazek obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic
Skládka tko
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Schválený územní plán obce
Územní rozhodnutí o umístění kanalizace ČOV
Mikroreion Chvojnice
ostatní

Havarijní příručka pro případ radiační havárie JE Dukovany

Vyhlášky:

Finance obce Krokočín:

24.02.2021 12.04.2021 Obec Krokočín - návrh seskupeného rozpočtu na rok 2021

Otevřít

09.05.2020 20.07.2020 Obec Krokočín -  návrh závěrečného účtu obce Krokočín za r. 2019 a příloh Výkazu FIN a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín za rok 2019.

Otevřít Otevřít Otevřít

18.03.2020 12.04.2021 Obec Krokočín - schválený rozpočet na rok 2020

Otevřít

23.07.2019 30.06.2020 Obec Krokočín - závěrečný účet za rok 2018, schválený dne 27. 6. 2019; výkaz FIN;  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Otevřít Otevřít Otevřít

18.2.2020 09.03.2020 Obec Krokočín - návrh rozpočtu na rok 2020

Otevřít

27.01.2020 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 12

Otevřít

10.01.2020 19.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové provizorium na rok 2020

Otevřít

02.01.2020 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 11

Otevřít

29.11.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 10

Otevřít

25.10.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 9

Otevřít

10.09.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 8

Otevřít

10.09.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 7

Otevřít

13.08.2019 23.09.2020 Veřejná vyhláška

Otevřít

23.07.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 6

Otevřít

16.06.2019 30.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č.4 a č. 5

Otevřít Otevřít

24.05.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 3

Otevřít

01.04.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č.1 a č. 2

Otevřít Otevřít

29.03.2019 31.03.2020 Obec Krokočín - schválený rozpočet na r. 2019 - závazný ukazatel je paragraf

Otevřít

25.07.2018 31.06.2019 Závěrečný účet obce za rok 2017 + přílohy (Zpráva auditora a
Výkaz plnění rozpočtu)

Otevřít Otevřít Otevřít

30.05.2019 29.06.2019 Obec Krokočín - závěrečný účet za rok 2018 (návrh); výkaz FIN;  Zpráva o výsledku přezkoumání

Otevřít Otevřít Otevřít

31.12.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 10

Otevřít

06.12.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 9

Otevřít

16.10.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8

Otevřít Otevřít Otevřít

04.09.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 5

Otevřít

03.08.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 4

Otevřít

10.07.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 3

Otevřít

12.06.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č. 2

Otevřít

19.04.2018 31.03.2019 Obec Krokočín - rozpočtové opatření č.1

Otevřít

19.04.2018 31.03.2019 Schválený rozpočet obce Krokočín na rok 2018, závazný ukazatel je paragraf

Otevřít

06.04.2018 31.03.2019 svazek_obci pro komunální služby -schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet, rozpočtové provizorium a schválená rozpočtová opatření

Otevřít

15.01.2019 02. 03.2019 Obec Krokočín -
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2024.

Otevřít  

15.01.2019 02. 03.2019 Obec Krokočín - Návrh rozpočtu na rok 2019 - závazný ukazatel je paragraf.

Otevřít  

30.06.2017 31.03.2019 Obec Krokočín - schválený střednědobý výhled 2018-2022

Otevřít

12.06.2018 30.06.2018 Obec Krokočín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017

Otevřít

12.06.2018 30.06.2018 Obec Krokočín - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Otevřít

12.06.2018 30.06.2018 Obec Krokočín - Návrh závěrečného účtu za r. 2017

Otevřít

16.06.2017 30.06.2018 Obec Krokočín - závěrečný účet obce Krokočín za rok 2016

Otevřít

16.06.2017 30.06.2018 Obec Krokočín - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín

Otevřít

svazek_obci Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic:

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
21.06.2019 30.06.2020 svazek_obci Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; závěrečný účet za rok 2018

Otevřít Otevřít Otevřít

29.05.2020 17.06.2020 svazek_obci- návrh rozpočtu na rok 2020; Návrh střednědobého výhledu rozpočtu; Zpráva o výsledku přezkoumání; návrh závěrečného účtu za rok 2019

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

17.03.2020 29.05.2020 svazek_obci- návrh závěrečného účtu 2019, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Otevřít Otevřít Otevřít

25.02.2020 18.03.2020 svazek_obci- návrh rozpočtu na rok 2020; Návrh střednědobého rozpočtu na r. 2021-2025; Zpráva o výsledku přezkoumání

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

18.11.2019 31.12.2019 svazek_obci Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - návrh rozpočtu pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022

Otevřít Otevřít

26.04.2019 31.06.2019 svazek_obci Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - Výkaz pro hodnocení rozpočtu za rok 2018

Otevřít

26.04.2019 31.06.2019 svazek_obci Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Otevřít

26.04.2019 31.06.2019 svazek_obci Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Otevřít

09.05.2019 31.05.2020 svazek_obci Krokočín, Hluboké, Újezd u Rosic - Oznámení Svazku obcí pro komunální služby - schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet, rozpočtové provizorium a schválená rozpočtová opatření

Otevřít

12.11.2018 31.12.2018 svazek_obci Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Rozpočtový výhled 2020-2021 (návrh)

Otevřít

12.11.2018 31.12.2018 svazek_obci Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Návrh rozpočtu 2019

Otevřít

26.02.2018

11.04.2018

svazek_obci Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Návrh závěrečného účtu

Otevřít

26.02.2018 30.06.2018 Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Otevřít

26.02.2018 30.06.2018 Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Otevřít

26.02.2018 30.06.2018 Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic - schválený závěrečný účet

Otevřít

Skládka tko:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice:
 

Vyvěšeno Název

Příloha

Od Do
16.06.2020 16.12.2020 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Otevřít

11.11.2020 28.11.2020 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022-2023

Otevřít Otevřít

21.02.2019 16.06.2021 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Otevřít

12.05.2020 30.05.2020 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - návrh závěrečného účtu za rok 2019;  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření; výkaz FIN, porovnání cen za rok 2019, oznámení o konání valné hromady v pátek 29. května 2020 od 10:00 hod. v Zámeckém kulturním centru v Rosicích

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

26.06.2019 30.06.2020 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Otevřít

24.05.2019 31.12.2019 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 2/2019

Otevřít

08.03.2019 31.12.2019 Svazek vodovodů a kanalizací - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1/2019

Otevřít

18.12.2018 31.12.2019 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o 
vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021

Otevřít

18.12.2018 31.12.2019 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtu na rok 2019

Otevřít

12.11.2019 27.11.2019 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - pozvánka na valnou hromadu

 Otevřít

8.11.2019 27.11.2019 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - návrh rozpočtu pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022

Otevřít Otevřít

06.06.2018 30.06.2019 Svazek vodovodů a kanalizací -Oznámení k závěrečnému účtu 2017

Otevřít

24.05.2019 12.06.2019 Svazek vodovodů a kanalizací - závěrečný účet za rok 2018 - návrh;  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření; výkaz FIN

Otevřít Otevřít Otevřít

05.05.2019 05. 06.2019 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné, tj. vyúčtování kalkulace vodného a stočného za rok 2018 

Otevřít

17.06.2018 31.12.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozpočtové opatření č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

Otevřít

18.12.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 9

Otevřít

23.11.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 8

Otevřít

09.02.2018 31.12.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Oznámeni o vyvěšení rozpočtu pro rok 2018

Otevřít

09.02.2018 31.12.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu rozpočtu

Otevřít

09.11.2018 30.11.2018 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK pro 2020-2021

Otevřít

09.11.2018 30.11.2018 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - Návrh rozpočtu SVaK pro rok 2019

Otevřít

09.11.2018 30.11.2018 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o konání valné hromady 29. listopadu 2018 v 10 hod

Otevřít

27.09.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 7

Otevřít

27.09.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 6

Otevřít

30.08.2018 31.12.2018 SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 5

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz zisků a ztráty 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozvaha 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz FIN 2-12M 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - textová příloha 12/20167

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Otevřít

27.04.2018 25.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

Otevřít

25.05.2018 17.06.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozpočtové opatření č. 1, č. 2 a č. 3

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz zisků a ztráty 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - rozvaha 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018 Svazek vodovodů a kanalizací - výkaz FIN 2-12M 12/2017

Otevřít

02.05.2018 22.05.2018  

Schválený územní plán obce:

Územní rozhodnutí o umístění kanalizace ČOV zde

Strategické rozvojové dokumenty

Projekt kanalizace zde

Mikroreion Chvojnice

12.06.2020 01.07.2020 Mirkoregion Chvojnice - návrh rozpočtu 2020, přezkoumání hospodaření mikroregionu Chvojnice 2019

Otevřít Otevřít 

13.06.2019 27.06.2019 Mirkoregion Chvojnice - pozvánku na valnou hromadu, návrh rozpočtu, návrh závěrečného účtu, přezkoumání hospodaření mikroregionu Chvojnice

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - pozvánka na valnou hromadu

Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu 2018

Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - návrh závěrečného účtu 2017

Otevřít

13.06.2018 29.06.2018 Mikroregion Chvojnice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017

Otevřít

Ostatní

10.12.2020 23.12.2020 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 22. prosince 2020 od 10 hodin v kongresovém sále krajského úřadu kraje Vysočina

Otevřít

03.12.2020 11.12.2020 zasedání zastupitelstva č.11 obce Krokočín se koná dne 11. 12. v 17:00 hod. na OÚ

Otevřít

19.11.2020 02. 12.2020 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 1. prosince 2020 od 10 hodin v kongresovém sále krajského úřadu kraje Vysočina

Otevřít

09.11.2020 02. 12.2020 Obec Krokočín - záměr směny a pronájmu pozemků

Otevřít Otevřít

23.10.2020 09.11.2020 Obec Krokočín - veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje kraje Vysočina

Otevřít

10.10.2020 25.10.2020 Usnesení vlády 398/2020 - krizové opatření

Otevřít

17.09.2020 04.10.2020 Volby do Zastupitelstva kraje Vysočína - doba a místo konání

Otevřít

14.08.2020 24.09.2020 Obec Krokočín - VV oznámení řízení o návruhu Změny č.1 ÚP obce

Otevřít

12.06.2020 12.09.2020 Mě. úřad Náměšť nad Oslavou - veřejná vyhláška

Otevřít

04.09.2020 19.09.2020 zasedání zastupitelstva č.10 obce Krokočín se koná dne 13. 9. v 17:00 hod. na OÚ

Otevřít

03.08.2020 18.08.2020 kraj Vysočina - nařízení mimořádného opatření KHS

Otevřít

03.08.2020 18.08.2020 Volby 2020 - Oznámení o počtu členů OVK

Otevřít

11.07.2020 19.07.2020 POZOR ZMĚNA TERMÍNU zasedání zastupitelstva č.9 obce Krokočín se koná dne 19. 07. 2020 v 17:00 hod. na OÚ

Otevřít

23.05.2020 19.07.2020 Obec Krokočín - oznámení záměru prodeje a směny pozemků

Otevřít Otevřít Otevřít

26.06.2020 12.07.2020 Obec Krokočín - Výpis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8

Otevřít

    Opatření obecné povahy MV a usnesení vlády ČR č. 82

Otevřít Otevřít Otevřít Otevřít

28.04.2020 14.05. 2020 Aktualizace, Vyhláška kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného projednání návrhu Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Otevřít

13.03.2020 25.05.2020 Obec Krokočín - rozhodnutí o uzavření dětské skupiny

Otevřít

29.11.2019 30.06.2020 Povinná publicita - Prevence vzniku komunálního odpadu v obci Krokočín (Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí)

Otevřít

24.04.2020 01.06. 2020 FÚ  - vyhláška

Otevřít

07.03.2020 24.05.2020 Oznámení sucho - hejtman kraje Vysočina oznámení o období déle trvajícího nadměrného sucha

Otevřít

09.05.2020 24.05.2020 Oznámení sucho - hejtman kraje Vysočina oznámení o ukončení období déle trvajícího nadměrného sucha

Otevřít

07.03.2020 23.03. 2021 Vyhláška kraj Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného projednání návrhu Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Otevřít

27.02.2020 08.03.2020 zasedání zastupitelstva č.8 obce Krokočín se koná dne 8. 3. v 17:00 hod. na OÚ

Otevřít

09.01.2020 24.01.2020 Obec Krokočín - vyhláška č. 3/2019: o místním poplatku ze psů

Otevřít

09.01.2020 24.01.2020 Obec Krokočín - vyhláška č. 2/2019: o místním poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu

Otevřít

09.01.2020 24.01.2020 Obec Krokočín - vyhláška č. 1/2019: o systému shromažďování. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů

Otevřít

14.12.2019 23.12.2019 zasedání zastupitelstva č.6 obce Krokočín se koná dne 23. 12. v 18:00 hod. na OÚ

Otevřít

12.10.2019 27.11.2019 Oznámení o výdeji kompostérů

Otevřít

29.10.2019 05.11.2019 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 5. listopadu 2019 od 10 hodin

Otevřít

15.10.2019 30.10.2019 Pozvánka na setkání se zástupci Lesy ČR, s.p., které se uskuteční ve středu 30. října na MěÚ Náměšť nad Oslavou od 17:00

Otevřít

18.09.2019 27.09.2019 zasedání zastupitelstva č.6 obce Krokočín se koná dne 27. 9. v 18:00 hod. na OÚ

Otevřít

02.09.2019 10.09.2019 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 10. září 2019 od 10 hodin

Otevřít

24.04.2019 31.06.2019 Výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
"Prevence vzniku komunálního odpadu v obci Krokočín"

Otevřít

18.06.2019 27.06.2019 zasedání zastupitelstva č.5 obce Krokočín se koná dne 27. 6. v 18:00 hod. na OÚ

Otevřít

07.06.2019 18.06.2019 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 18. června 2019 od 10 hodin

Otevřít

26.04.2019 28.05.2019 Finanční správa -  informační letáky  pro poplatníky  daně z nemovitých věcí

Otevřít Otevřít Otevřít

08.04.2019 25.05.2019 Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Otevřít

08.05.2019 18.05.2019 zasedání zastupitelstva č.4 obce Krokočín se koná dne 18. 5. v 18:00 hod. na OÚ

Otevřít

03.05.2019 14. 05.2019 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 14. května 2019 od 10 hodin

Otevřít

28.02.2019 31.03.2019 Obec Krokočín - Výroční zpráva o poskytování infromací r. 2018

Otevřít

11.03.2019 19. 03.2019 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 19. března 2019 od 10 hodin

Otevřít

14.02.2019 3. 3.2019 zasedání zastupitelstva č.3 obce Krokočín se koná dne 2. 3. v 18:00 hod. na OÚ

Otevřít

20.12.2018 29. 12.2019 zasedání zastupitelstva č.2 obce Krokočín se koná dne 29. 12. v 17:00 hod. na OÚ

Otevřít

17.01.2019 31. 01.2019 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 29. ledna 2019

Otevřít

15.01.2019 31. 01.2019 záměr obce Krokočín směny pozemků

Otevřít  

15.01.2019 31. 01.2019 MěÚ Náměšť nad Oslavou - oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - doplnění

Otevřít Otevřít

15.01.2019 31. 01.2019 MěÚ Náměšť nad Oslavou - oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Otevřít Otevřít Otevřít

08.10.2018 31.12.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krokočín

Otevřít

30.11.2018 15.12.2018 záměr prodeje pozemku - Božena Matoušková
 

Otevřít

19.10.2018 04.11.2018 POZOR ZMĚNA - Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Krokočín 04. 11. 2018 od 17:00

Otevřít

27.09.2018 09.10.2018 Jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které se uskuteční dne 9. října 2018

Otevřít

20.09.2018 06.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

Otevřít

06.08.2018 07.09.2018 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Otevřít

17.09.2018 27.9.2018 Zasedání zastupitelstva obce č. 21; 27. 9. 2018 od 18:00. Program v příloze

Otevřít

04.07.2018 20. 8. 2018 Veřejná vyhláška  - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje kraje Vysočina pro spol. jednání

Otevřít

04.07.2018 01.08.2018 Počet členů nového ZO

Otevřít

24.04.2018 28.05.2018 Finanční úřad pro kraj Vysočinu - Veřejná vyhláška

Otevřít

19.06.2018 29.06.2019 Zasedání ZO č. 20, 29.06. 2018 od 18:30

Otevřít

24.05.2018 11.06.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Krokočín

Otevřít Otevřít